kishnovin

درباره باشگاه

درباره باشگاه زبان آموزان کیش نوین:

موسسه زبان های خارجی کیش نوین به عنوان اولین موسسه در ایران، مأموریت خود می داند که علاوه بر آموزش زبان های خارجی، بایستی در رشد و موفقیت زبان آموزان خود اثرگذار باشد چراکه موسسه زبان های خارجی کیش نوین بر این باور است که یادگیری زبان های خارجی وسیله ای برای رسیدن به موفقیت های شغلی و فردی زبان آموزان است لذا در همین راستا یکی از مأموریت های اصلی کیش نوین آموزش مهارت های زندگی، کسب و کار و رشد هوش های چندگانه زبان آموزان از طریق آموزش زبان دوم است.

شایان ذکر است برای دستیابی به این مهم مشارکت خانواده زبان آموزان در ترم های کودک و نوجوان بسیار حائز اهمیت است که به همین دلیل، ارائه آموزش های کاربردی به خانواده ها در دستور کار باشگاه زبان آموزان کیش نوین قرار گرفته است.

یکی دیگر از اهداف ویژه باشگاه زبان آموزان کیش نوین توجه به دانش آموختگان و ارائه خدمات به ایشان در قالب باشگاه زبان آموزی است.

موسسه زبان های خارجی کیش نوین همواره زبان آموزان خود را تشویق می کند که پیوسته در خارج از محیط آموزشگاه در امر یادگیری زبان دوم، فعال و پویا باشند، به همین جهت باشگاه زبان آموزان خدمات ویژه ای را برای یادگیری از راه دور به ویژه در شبکه های اجتماعی برنامه ریزی نموده است تا زبان آموزان بتوانند از طریق بسترهای آنلاین از خدمات باشگاه استفاده نموده و هر روز بیشتر از پیش در امر یادگیری زبان های خارجی موفقیت های شایانی را کسب نمایند.

با کیش نوین موفقیت های بزرگ در انتظار شماست.

آشنایی با اهداف باشگاه زبان آموزان کیش نوین در یک نگاه

اهداف باشگاه زبان آموزان کیش نوین:

  1. ارائه خدمات فوق العاده آموزشی و تفریحی
  2. ارائه خدمات آموزشی خارج از موسسه
  3. برگزاری مسابقات علمی و مهارتی با هدف آموزش زبان انگلیسی و ارتقاء مهارت های فردی
  4. برگزاری دوره های آموزشی برای خانواده های زبان آموزان
  5. برگزاری همایش های آموزشی در حوزه مهارت های فردی و موفقیت برای زبان آموزان
  6. ایجاد ارتباط مستمر میان زبان آموزان و کادر آموزشی کیش نوین
  7. ارائه خدمات مشاوره تحصیلی
  8. ارائه خدمات ویژه در جهت موفقیت فردی و شغلی زبان آموزان
  9. ارائه خدمات آموزشی به صورت آنلاین به دانش آموختگان کیش نوین
  10. باشگاه اساتید دانش آموخته کیش نوین