لیست اساتید موسسه

آذر موسوی

کارشناسی

رشته مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

آسیه نیاوند

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

بهمن پور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

حمید بابک

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

زهرا خدمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

سیدمحمد حسینی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

سیدی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

شایان فر

کارشناسی الکترونیک

دارنده مدرکTTC  

شکوری

کارشناسی آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

علی پاکزاد

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

غلامرضا حکیمی هریسی

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

گلنوش عطاران

دارنده مدرکTTC  

مترجمی زبان انگلیسی       

آرزو زمانی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی
 TTCدارنده مدرک
۷سال سابقه در تدریس زبان انگلیسی

به صورت تخصصی در زمینه آموزش پایه

آمنه جابر

لیسانس روابط عمومی

دارای مدرک تدریس زبان عربی

آیدا خوشدل

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک  TTC

ابراهیم وظیفه دوست

دانشجو کارشناس ارشد فیزیک بنیادی

دارنده مدرکTTC  

احسان تیموری

کارشناسی ارشد آموزش زبان

دارنده مدرک TTC

احسان کشمیری

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

احمدرضا تیزابی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

احمدرضا کتابداری

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدارک CPE / TTC

IELTS mock

اسما هاشمی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی

اعظم یوسفی

کارشناسی زمین شناسی

مدرک-FCE-TTC  

الناز بهجتی طوسی

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

الناز رمضان زاده

دارنده مدارک TTC,FCE

الناز سقازاده

دیپلم تجربی

دارنده مدرک TTC

الهام رفیعی

کارشناسی مدیریت آموزشی

دارنده مدرک TTC

الهام صومعه

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارای مدرک TTC

الهام عباس زاده

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد زبانشناسی

دارنده مدرک TTC

الهام قنبری

دانشجو کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC-FCE-CAE

الهام کاشی الحسینی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

الهه بذری

کارشناسی ارشد

رشته آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

الهه رمضانی

دانشجو کارشناسی ارشد زبان شناسی

دارنده مدرک TTC-FCE-CAE

الهه میرکریمی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی   
دارنده مدرک TTC

الیاس کاظمی

کارشناس ارشد حسابداری

دارنده مدرک  TTC

دارنده مدرکIELTS

امید پیرزاده

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک ,CAE,IELTS,TTC, CPE

امیر افاضاتی

دارنده مدارک TTC،TOEFL

مدرس دوره های  CPE,CAE,FCE

امیر تولایی

کارشناسی دبیری انگلیسی

دارای مدرک بین المللی IELTS 2008 (7)

مدرس FCE .CAE

امیر فتح الله زاده

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد عمران

امیرحسین جاویدی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

امیرحسین طباطبایی

کارشناسی تدریس زبان انگلیسی

دارنده مدرک IELTS7

امیرعلی تبریزیان

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

اکرم عامل

کارشناسي ارشد

رشته  زبان شناسي

دارنده مدرکTTC  

بنفشه عزیزی

کارشناسی ارشد طراحی شهری

دارنده مدرک TTC

بهار امینی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

بهاره عسگری بیابانی

کارشناس ارشد علوم و ادبیات انسانی

دارنده مدرک TTC

بیژن برائی نژاد (سوپروایزر)

کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی
کارشناسی  مهندسی عمران

دارنده مدارک TTC, TOT, IELTS 

آیلتس اکادمیک ۸.۵

بیژن رحمانی

فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

دارای مدارک IELTS, TTC, FCE,CAE

پرستو سرخوش

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ادبیات انگلیسی

پروین شمشادی

کارشناس ارشد

آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

پگاه منتظری

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

پویا رئیسیان

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTS

جیران ناجی

کارشناسی رشته حقوق
دارنده مدرک TTC

حامد هاشمیان

کارشناسی ارشد آموزش زبان

CELTA-PET-IELTS-FCE

دارنده مدرکTTC  

حسام حسینیان

لیسانس طراحی از دانشگاه سوینبرن ملبورن استرالیا 

مدرک زبان انگلیسی ESL

حسین خزاعی

کاردانی آموزش زبان

دارنده مدرک TTC

حسین محمدپور

دارنده مدرک TTC

حسین محمدپور

کارشناسی مترجی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

حسین یزدانمهر

کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

دارنده مدارک TTC,FCE

حسین یزدانمهر

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

حق پرست

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

حمید رجبی

دارنده مدرک TTC

دارنده مدرک TOEFL IBT

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

حمیدرضا اسماعیلی

دیپلم

دارنده مدرکTTC  

حمیدرضا سلطانپور

کارشناس مهندسی برق الکترونیک

۲ سال سابقه تدریس دوره های IELTS و TOEFL

حمیدرضا صفایی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی پرستاری

حمیده شهنازی

کارشناسی تربیت بدنی
دارنده مدارک  TTC, FCE, CAE

حوا زاهدی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

حکیمه منصوری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی

دارنده مدرک TTC

خانم نسترن همتی

دیپلم تجربی

دارنده مدرک TTC

خديجه رمضاني

دانشجو کارشناسي ارشد

رشته آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

دانیال عرفانی تبار

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

رحیم پور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

رویا وطن دوست

مهندس نرم افزار

دارنده مدرک TTC، FCE

رکسانا شربتی

دانشجو کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

ریحانه اندیشمند

کارشناسی میکروبیولوژی

دارنده مدرک TTC-FCE

ریحانه بهادری

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

ریحانه خواجه میرزا

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

ریحانه صادقی پور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهرا بهشتیان

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
دارای مدرک TTC
دوره های COM

زهرا پهلوان

کارشناسی مترجم زبان

دارنده TTC

زهرا جنتی

کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهرا سروری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

زهرا سلطانی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدارک FCE و CAE و TTC

زهرا صادقی نیا

کارشناسی روانشناسی

دارنده مدرک CPE TTC

زهرا قربانی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهرا نوروزی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهره زحمتکش

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زهره ولی زاده

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

زینب باغجری

کارشناسی مترجمی خبر انگلیسی

دارنده مدرکTTC

زینب صدقی

کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

دارنده مدرک TTC, CAE, FCE,CPE

ژاله اموری سرابی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

ژاله اموری سرابی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

سارا احمدی

کارشناسی مترجم زبان

دارنده مدرک TTC

سارا حسین زاده

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک TTC  

سارا رئوف خراسانی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده گواهینامه TTC

سارا مزدورانی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

سارا هنرور

کارشناسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

ساغر سلیمی زاده

کارشناسی حسابداری از دانشگاه امام رضا

دارنده مدارک IELTS-TTC

سالمی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

ساناز غلامیان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بینالود

دارنده مدرک TTS

سپیده سالاری

ارشد زیست سلولی

دارنده گواهی TTC

سحر خردمند

کارشناسی مدیریت بازرگانی

دارنده مدرکTTC

سحر رضوی

دارنده مدرکTTC  

سحر رهبر

ارشد برق

دارنده گواهی TTC

سحر محمدیان

کارشناس ارشدآموزش زبان

دارنده مدرک TTC

سروش عاکف

دارنده مدرک TTC

 کارشناسی ادبیات انگلیسی

سعید صحاف

کارشناسی ارشد زبانشناسی

دارای مدارکIELTS,CPE,CAE,TTC

سعیده ساعتچی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, IELTS

برگزارکننده ورکشاپ های تخصصی اساتید

سلماز ندافی

کارشناسی منرجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تابران

دارنده مدرک TTC, FCE

5 سال سابقه همکاری با کیش نوین

 

سما صبوری

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

دارنده مدرک TTC

 

سمانه دشتی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مدرس حرفه ایی کودکان و نوجوانان

سمانه عبدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی

دارنده مدرک TTC, IELTS

سمانه عرب

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

سمانه قاسمی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

سمانه مجرد

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

سمانه محسنی نیا

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک  TTC

سمیرا قربانپور (سوپروایزر)

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

سمیرا قربانیان

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

 کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه از دانشگاه فردوسی

سکینه جابر

کارشناسی ارشد مترجمی  زبان انگلیسی

دارنده مدرك TTC

دارنده مدرك معدل برتر از دانشگاه فردوسی

 

سیامک اردیوی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سید بهزاد علوی

دکتری سازه

دارنده مدرک TTC-MSRT-EPT

سید حمیدرضا طباطبایی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

از دانشگاه شهیدبهشتی تهران

رتبه 47 کنکور سراسری

دارنده مدرک TTC

سید مجیب الرضا مصطفوی

کارشناسی مهندسی نفت

دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی انرژی

دارنده مدرک TTC- IELTS

سیده بهاره جمالی

کارشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

سیمین امیدپور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک FCE ,TTC

سینا سروری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

شایسته

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد بیولوژی تکوینی

شراره فیلاب

کارشناس کارشناس ارشد

آموزش انگلیسی-فیزیک

دارنده مدرکTTC   

شقایق ضیاء محمدپور

کارشناسی مهندسی صنایع

دارنده مدرک TTC

شیدا ارفع

کارشناسی ارشد آموزش زبان

دارنده مدرکTTC  

شیرین شفیق

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه آزاد

دارنده مدرک TTC

شیرین فدایی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

شیرین فرهادی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

طاهره طاهری فرد

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

دارنده مدرک FCE، TTC, CAE

عادله نظری

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک FCE, CAE

عارفه زحمتی

دارنده مدرک،FCE،CAE،TTC

کارشناسی زبان انگلیسی

عارفه زحمتی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC-FCE-CAE

عارفه شاهوار

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

عاطفه احمدی

کارشناسی

رشته مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

عاطفه شاهد

دارنده مدرک TTC

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

عاطفه صنعتی

کارشناسی ارشد

آموزش زبان انگلیسی -مدرک TTC  

عاطفه صنعتی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

عاطفه صیدی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

عاطفه ظفرمند

کارشناس ارشد

آموزش زبان - مدرکTTC  

عاطفه عظیمی

کارشناسی روان شناسی

دارنده مدرک TTC

عاطفه قوام زاده

کارشناسی دبیری زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, FCE

 

 

عسل تراب زاده

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

عطیه جودوی

کارشناس ارشد مکالمات زبان

دارنده مدرکTTC

عطیه غلامی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

از دانشگاه امام رضا

دارنده مدرک TTC

علی پاکزاد

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

علی عسگری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

علیا لایقی

دارنده مدرک TTC

دکتری فیزیک

علیرضا کرمی

کارشناسی ارشد الهیات

کارشناسی زبان و ادبیات عربی

کارشناسی ارشد حقوق

دارنده مدرک TTC

 

عیسی شیبانی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و استانبولی

غزاله ثمری

کارشناس کارشناس ارشد

آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

غزاله طوسی

کارشناسی

 رشته آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

فائزه پیرایش

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC- IELTS-CAE

فائزه شادفر


کارشناسی تربیت دبیری زبان انگلیسی
  TTC / FCE/ CAE
دارنده مدارک

فائزه فاضلی

کارشناسی مهندسی پزشکی

دارنده مدرک TTC

فائزه منتظر میلانی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه امام رضا

دارنده مدرک TTC

فائزه میلانی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

فاطمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

با بیش از 8 سال سابقه تدریس

دارنده مدرک TTC

فاطمه اکابری

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد ریاضی محض

فاطمه بابره

کاردانی

دارنده مدرک CAE, FCE

فاطمه حسینی1

کارشناس مترجمی زبان

فاطمه رفیع زاده

کارشناس

آموزش زبان انگلیسی - مدرکTTC  

فاطمه سعیدی

کارشناسی ارشد آموزش زبان

دارنده مدرک TTC

فاطمه عباسی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فاطمه فیاض

کارشناسی مترجم زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فاطمه قاضیان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, FCE

فاطمه محمدزاده

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدارک FCE,CAE,TTC

فاطمه نیکورشید ترابی

کارشناسی مدیریت پروژه

دارنده مدرک TTC

فاطمه یوسفی

دانشجو کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC-IELTS

فاطیما رفیع زاده

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فرزانه طبسی

کارشناسی

رشته تربیت دبیر زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

فرزانه ملک زاده

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد زبانشناسی

دارنده مدرک TTC

فرزانه نورا

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TOEFL, TTC

فرشته امینی

کارشناسی مدیریت بازگانی

دارنده مدرک TTC

فرنوش ایرجیان

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

فرنیا علیزاده

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدارک FCE, TTC,CAE

فروز بابازاده

کارشناسی حسابداری

دارنده مدرک TTC-CAE

فروغ فرهنگ مهر

دارنده مدرکTTC

کارشناسی مامایی

فریده موقر

 ارشد آموزش زبان

دارنده گواهی TTC

فهیمه شاه غلامی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

فهیمه صداقت

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

فیروزه وزیرنژاد

کارشناسی ارشد

زبان شناسی (آموزش) مدرکTTC  -TOEFL

 

لعیا دوشن

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی

دارنده مدرک TTC

لیلا رضایی

کارشناس

مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC

مائده ارجمند

کارشناسی رشته مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

مائده بردیان

دانشجو کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

دارنده مدرک FCE

مائده شوخ فاز

دانشجو آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

محبوبه براتی

کارشناسی 

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

محبوبه بیداد

کاردانی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

محبوبه زیارتی(سوپروایزر)

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک  TTC General, TTC IELTS

محترم عرفانی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC,FCE

محجوبه جاهدی

کارشناس ارشد آموزش انگلیسی - مدرک IElTs-TTC  

محدثه سالاری

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

محدثه طالب

کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

دارنده مدرک  CPE

محدثه محمدپور

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, FCE, CAE

محسن نامدار

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

محمد بهرامی

کارشناسی مهندسی صنایع

دارنده مدرکTTC

محمد محمدزاده

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان

محمدجواد غلامی

دارنده مدرک CELTA

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

محمدجواد مرشدلو

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد اموزش زبان

دارنده مدارک  IELTS,CELTA,FCE,CAE

نویسنده اولین دیکشنری اصطلاحات

محمدرضا حکم آبادی

دکتری سازه

دارنده مدرک TTC-MSRT-EPT

محمدرضا شمشادی

کارشناسی مهندسی برق

دارنده مدرک TTC

محمدصادق قندهاری

کارشناسی ارشد برق قدرت

دارنده مدرک TTC

محمدعلی خیامی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی  دارنده مدرک TTC

مرتضی هاشمی

دارنده مدرک TTC

مرضیه پورمحمد

کارشناسی

رشته مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

مریم رفیعی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مریم صادقی

کارشناسی اموزش زبان انگلیسی

دارنده مدارک CAE ,TTC

مدرس و سوپروایزر زبان

مریم قالیباف

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مریم محمودی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مریم کاسب

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

مدرک FCE-CAE-TTC  

مریم کاظمیان

       ارشد ریاضی

دارنده گواهی TTC

مژگان افشار

کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی

دارنده مدرک TTC

مژگان هنرمند

کارشناسی حسابداری

دارنده مدرک TTC, FCE

مسعود عرب پور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC

مطهره بهرامی

کارشناسی رشته کامپیوتر

دارنده مدرک TTC

مطهره عایدی (مدرس زبان عربی)

کارشناسی حقوق

مطهره یزدی نژاد

کارشناسی مهندسی صنایع

دارنده مدرک TTC

 

معصومه فلاحی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدارکTTC,CCQ,ICQ

معصومه هنرمند

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدارک TTC,FCE

معصومه کریمیان

دانشجو ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

ملکا شکوهی

لیسانس مهندسی شیمی

دارنده مدرک FCE

ملیحه مومنی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC, IELTS

منا موسی زاده

کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی

کارشناسی ارشدآموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

منیژه سیرجانی

کارشناسی

 آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

مهتاب بدری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

مهدی اسکندری

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک  TTC

مهدی حافظان

فوق دیپلم آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مهدی صنعتگر

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مهدی ولیپور

دانشجو کارشناسی فیزیک

دارنده مدرک TTC

مهدیه صادقیان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مهرداد ناظرانفر

کارشناسی ارشد محیط زیست

دارنده مدرکTESOL

مهرناز نوری

کارشناسی تربیت دبیر زبان انگلیسی دارنده مدرک TTC

مهری سهیلی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه امام رضا

کارشناسی علوم اجتماعی

دارنده مدرک TTC

 

مهسا خادری

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ادبیات انگلیسی

مهسا راد

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC

مهسا صلایانی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مهسا عرب

کارشناسی ارشد ترجمه

دارنده مدرک TTC

دارنده مدرک IELTS

مهسا محبی

 دارنده مدرک TTC 

کارشناسی مترجمی زبان

مهشید شهریاری

فوق لیسانس زبان انگلیسی

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

13 سال سابقه تدریس

مهشید هاشمی یزدی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

مهلا زارع

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

مهلا زینلی

کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

دارنده مدارک  FCE,CAE,CPE,TTC

مهلا ولی زاده

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

از دانشگاه آزاد اسلامی

دارنده مدرک TTC

مولوی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

میترا جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد  آموزش زبان انگلیسی دارنده مدرکTTC  

میثم موسوی

کارشناسی آموزش زبان

دارنده مدرک TTC

نادیا ترابی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نازنین تاج الدین

کارشناسی اموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نازنین شهریور

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTS

نازنین مریم توانا

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نجمه پرهیزی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرک TTC

نجمه حاتمی

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

نجمه فاضل

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

نجمه نیک رو

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

دارنده مدرک FCE, TTC

ندا خوش سیما

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

نرگس بهرامی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی مدیریت بازرگانی

نرگس خانی زاده

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

نرگس منصوری

کارشناسی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نرگس وطن دوست

کارشناس علوم فضایی

دارنده مدارکTTC,CAE

نسترن همتی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نسرین اسماعیل نیا

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی
دارنده مدرک TTC

مدرک پایان دوره جهاد دانشگاهی مشهد

نسرین چیتی

کارشناس مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

نسرین چیتی

مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

نسرین ناظرمرند

کارشناسی مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

نسرین هاشمی

  کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
سه سال سابقه تدریس خصوصی کودک، نوجوان و بزرگسال

نعیمه موذنی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

نفیسه خاکسار

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نفیسه سیف زاده

کارشناسی مترجمی فرانسه

نگار غفوری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

دارنده مدرک TTC

نیلوفر فاضلی

کارشناسی مهندسی پزشکی

دارنده مدرک TTS

نیلوفر کاربند

کاردانی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC, FCE

هانیه شهیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان

دارنده مدرکTTC  

وجیهه ابراهیمی

کارشناسی ادبیات انگلیسی

دارنده مدرک TTC

وجیهه اد قاسمی

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

دارنده مدرکTTC  

وجیهه قاسمی

کارشناسی گرافیک

مدرک FCE-TTC  

وحید ساسانی کیا

کارشناسی مدیریت صنعتی 

کارشناسی ارشد کارافرینی

دارنده مدرک IELTS

وحیده عمرانی

دارنده مدرک TTC

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه تابران

کیانا محمدیان

دانشجو کارشناسی زبان انگلیسی

دارنده مدرک CAE FCE TTC