ثبت نام ترم پاییز 2 آغاز شد.

شروع ترم پاییز 2 به صورت آنلاین از تاریخ پنجم و ششم آذر ماه 1399 می باشد.