آغاز ثبت نام دوره کاربردی مکالمه عربی

آغاز ثبت نام مکالمه عربی

 

دوره کاربـردی، منسجـم و کوتـاه

ویژه مسافرین و شاغلین (هتل، بازار، تاکسی رانی، خادمین و...)
بصورت دو روز و سه روز در هفتهلطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آموزشگاه مراجعه فرمایید و یا با این شماره 37138100 تماس بگیرید.

آدرس:خیابان مطهری شمالی- بین مطهری شمالی 14 و 16

☎️تلفن: 37236667