افتتاح کتاب فروشی در شعب آموزشگاه

افتتاح کتاب فروشی در شعب آموزشگاه:

برای سهولت در امر تهیه کتاب و لوازم کمک آموزشی زبان انگلیسی از جمله دیکشنری، CDهای آموزشی و سایر لوازم آموزشی، در شعب آموزشگاه ­های زبان کیش ­نوین اقدام به افتتاح کتاب فروشی مجزا شده است.