راه اندازی سامانه آنلاین کیش نوین

راه اندازی سامانه آنلاین کیش نوین :

 نمرات و سوابق تحصیلی خود را در سایت کیش نوین مشاهده نمایید و بدون مراجعه حضوری ثبت نام آنلاین انجام دهید .