شعب آموزشگاه زبان کیش نوین

شعبه صدر

آدرس: خیابان نخریسی،بلوارچمن، میدان صدر-نبش صدر 31

تلفن تماس: 05133444413


شعبه جمهوری

آدرس: بلوار فرودگاه / بین جمهوری اسلامی 19 و 21

تلفن تماس: 05133446141


شعبه پیروزی

آدرس: بلوار پیروزی / نبش پیروزی 23

تلفن تماس: 05138761331


شعبه بهار

آدرس: فلکه برق / نبش بهار 10

تلفن تماس: 05138556667


شعبه مطهری دپارتمان کودک ونوجوان

آدرس: خیابان مطهری / بین مطهری شمالی 14و 16

تلفن تماس:05137138100


شعبه مطهری دپارتمان بزرگسالان

آدرس: خیابان مطهری / بین مطهری 14و 16

تلفن تماس:05137236667


شعبه صبا

آدرس: بلوار صبا / بین صبا 6 و تقاطع صبا - دایی

تلفن تماس: 05133890003


شعبه قاسم آباد

آدرس: شهرک غرب، تقاطع شاهد و فلاحی (چهارراه راه آهن)

تلفن تماس: 05136233333