دوره مبتدی ویژه بزرگسالان Beginners

دوره مبتدی ویژه بزرگسالان :

این دوره ویژه آقایان و خانم های بزرگسالی می باشد که سواد انگلیسی ندارند و می خواهند از سطح مبتدی شروع به یادگیری زبان نمایند. در این دوره زبان آموزان از سطح ابتدایی شروع به یادگیری حروف زبان انگلیسی می کنند و برای سطوح بالا و مکالمه پیشرفته آماده می شوند.

شرایط اختصاصی:

  • داشتن حداقل سن 14 سال
  • تعداد زبان آموزان از 6 نفرتا 14 نفر می باشد.
  • حداقل نمره قبولی 70 از 100
  • دارای آزمون میان ترم و پایان ترم

با اعطای مدرک معتبر