دوره مترجمی WTC

دوره ی مترجمی  

این دوره که با هدف آموزش مهارت ها و تکنیکهای ترجمه برگزار می گردد به زبان آموزان این امکان را می دهد که در دو بخش مقدماتی و پیشرفته به فراگیری اصول و روش ترجمه بپردازند .

تبصره: دوره ی عمومی شامل آشنایی با اصول مقدماتی ترجمه، واژه شناسی و بررسی ریشه ی کلمات، تحلیل ساختار های جمله، آشنایی با دستور زبان مبدا و مقصد، تحلیل و ترجمه ی متون ساده و ... میباشد. این دوره در دو ترم جداگانه تحت عناوین مقدماتی 1 و مقدماتی 2 ارائه می گردد. 

تبصره: دوره ی تخصصی شامل آشنایی با انواع ترجمه ( ترجمه ی ادبی، ترجمه ی مکاتبات بازرگانی و اصطلاحات تجاری، ترجمه ی متون مطبوعاتی، ترجمه ی فیلم، ...  ) و کاربرد اصطلاحات پیشرفته  می باشد. این دوره نیز در دو ترم جداگانه تحت عناوین پیشرفته 1 و پیشرفته 2 برگزار می گردد.

 

ویژگیهای دوره:

  1. تعداد زبان آموزان برای تشکیل کلاس بین 8 تا 14 نفر می باشد.
  2. این دوره به صورت دو روز در هفته و در قالب ترم های 10 جلسه ای ( 5 هفته) برگزار می گردد.

تبصره: طول مدت هر جلسه 110 دقیقه می باشد.

  1. مدت زمان برگزاری دوره 4 ترم میباشد. (شامل دو ترم مقدماتی و دو ترم پیشرفته)
  2. شروع و پایان هر ترم همزمان با ترم عادی می باشد.
  3. متقاضیان این دوره حداقل بایستی در حد pre-intermediate توانمندی زبانی داشته باشند.
  4. آزمون تعیین سطح به صورت کتبی برگزار می گردد.
  5. در پایان ترم آزمون فاینال برگزار می گردد.