دوره مکالمه نوجوانان 9 تا 11 سال M

عنوان دوره: دوره مکالمه نوجوانان 9 تا 11 سال
این دوره با هدف تقویت مهارتهای Speaking (گفتاری)، Listening (شنیداری)، Reading (درک مطلب) و Writing (نگارش) برای سطوح نوجوانان تشکیل می گردد. این دوره شامل 6 ترم می باشد.

 

نحوه برگزاری دوره:

کلاسهای ترمیک : کلاس ها 3 روز در هفته  و 2 روز در هفته برگزار می شود.

امکان برگزاری کلاسها به صورت خصوصی و نیمه خصوصی با اساتید منتخب زبان آموزان


پایان دوره:

  • یادگیری کامل نوشتاری زبان انگلیسی .
  • مطرح کردن تقاضاها و در خواست ها به صورت روان.

شرایط اختصاصی:
1.  سنین مابین 9 تا 11 سال
2. زبان آموزانی که دوره B را گذرانده باشند.

منابع تدریس:
1. برای این دوره سری کتابهای Magic Time که مبتنی بر استانداردهای آموزشی CEFR میباشند در نظر گرفته شده است که هر کدام طی دو یا سه ترم پوشش داده میشود.

 Mr. Bug’s  یک ترم

Magic Time 1  دو ترم

Magic Time 2  سه ترم

منابع کمک آموزشی:
Notebook
Flashcards

  • تعداد زبان آموزان از 6 نفرتا 14 نفر می باشد.
  • حداقل نمره قبولی 70 از 100
  • دارای آزمون میان ترم و پایان ترم
  • با اعطای مدرک معتبر