افتخارات موسسه کیش نوین

 1. تاسیس اولین شعبه آموزشگاه در سال 1385

 2. دریافت گواهینامه ایزو 9001 (استاندارد بین المللی مدیریت و کیفیت) در سال 2012 و 2015

 3. دریافت نمایندگی دانشگاه Sarawak مالزی در ایران

 4. بیشترین تعداد شعبه و پراکندگی در سطح شهر در بین تمام آموزشگاه های زبان

 5. آموزش به کارکنان مراکز دولتی و خصوصی نظیر شهرداری مشهد ، سازمان نیروی انتظامی ، سازمان آتش نشانی ، شرکت برق ، بیمارستان امام رضا (ع) و ...

 6. قرارداد آموزش با بیش از 35 مرکز دولتی و خصوصی

 7. اعطاء 5 نمایندگی فعال در خراسان رضوی و خراسان شمالی

 8. قرارداد همکاری و آموزش با بیش از 20 مدرسه

 9. برگزاری دوره های موفق تربیت مدرس برای اساتید زبان

 10. دریافت نمره 100 در تمامی بازرسی های مسئولین آموزش و پرورش

 11. سیستم کاملاً متمرکز و یکپارچه در تمامی شعب